Rhesymau a Datrysiadau ar gyfer Gollwng Mewnol y Rheoleiddiwr Pwysau

Mae'r rheolydd pwysau yn ddyfais reoleiddio sy'n lleihau nwy pwysedd uchel i nwy pwysedd isel ac yn cadw pwysau a llif y nwy allbwn yn sefydlog. Mae'n gynnyrch traul ac yn gydran angenrheidiol a chyffredin yn y system biblinell nwy. Oherwydd problemau ansawdd cynnyrch a defnyddio'n aml Bydd achos gwisgo yn achosi gollyngiadau yn y corff falf. Isod, bydd gwneuthurwr lleihäwr pwysau AFK o Wofly Technology yn esbonio'r rhesymau a'r atebion dros ollyngiadau mewnol y rheolydd pwysau.

news1 pic1

Rhesymau dros ollwng y falf yn fewnol: mae'r falf yn cael ei hagor gan aer, mae coesyn y falf yn rhy hir ac mae coesyn y falf yn rhy fyr, ac nid yw pellter i fyny (neu i lawr) coesyn y falf yn ddigon, gan arwain at fwlch rhwng craidd y falf a sedd y falf, na all gysylltu'n llawn, gan arwain at gau Lax a gollyngiadau mewnol.

Datrysiadau:

1. Dylid byrhau (neu estyn coesyn falf y falf reoleiddio fel bod hyd y coesyn yn briodol fel nad yw'n gollwng yn fewnol.

2. Rhesymau dros ollwng pacio:

(1) Mae'r pacio mewn cysylltiad agos â choesyn y falf ar ôl cael ei lwytho i'r blwch stwffin, ond nid yw'r cyswllt hwn yn unffurf iawn, mae rhai rhannau'n rhydd, mae rhai rhannau'n dynn, ac nid yw rhai rhannau hyd yn oed.

(2) Mae symudiad cymharol rhwng coesyn y falf a'r pacio. Gyda dylanwad tymheredd uchel, gwasgedd uchel a chyfrwng athreiddedd cryf, bydd y pacio yn gollwng.

(3) Mae pacio pwysau cyswllt yn gwanhau'n raddol, gan bacio'i hun a rhesymau eraill, bydd y cyfrwng yn gollwng o'r bwlch.

news1 pic2

Datrysiadau:

(a) Er mwyn hwyluso pacio'r pacio, chamferwch ben y blwch stwffin, a gosod cylch amddiffyn metel sy'n gwrthsefyll erydiad gyda bwlch bach ar waelod y blwch stwffin i atal y pacio rhag cael ei olchi gan y canolig.

(b) Dylai arwyneb cyswllt y blwch stwffin a'r pacio fod yn llyfn i leihau traul pacio.

(c) Dewisir graffit hyblyg fel y llenwr, sydd â nodweddion tyndra aer da, ffrithiant bach, dadffurfiad bach, a dim newid mewn ffrithiant ar ôl ail-dynhau.

3. Mae craidd falf a sedd graidd y falf rheoleiddio yn cael eu dadffurfio a'u gollwng. Y prif reswm dros ollwng craidd y falf a sedd y falf yw y gall y diffygion castio neu gastio ym mhroses gynhyrchu'r falf reoli arwain at fwy o gyrydiad. Bydd hynt cyfryngau cyrydol ac erydiad y cyfrwng hylif yn achosi erydiad ac erydiad craidd y falf a deunyddiau sedd falf. Mae'r effaith yn achosi i graidd y falf a sedd y falf anffurfio (neu wisgo) allan o baru, gan adael bylchau a gollwng. Datrysiad: Dewiswch ddeunydd sy'n gwrthsefyll cyrydiad ar gyfer craidd falf a sedd falf. Os nad yw'r sgrafelliad a'r dadffurfiad yn ddifrifol, gellir defnyddio papur tywod mân i falu i ddileu olion a gwella llyfnder. Os yw'r dadffurfiad yn ddifrifol, dim ond disodli craidd y falf a sedd y falf.

news1 pic3

Amser post: Mawrth-04-2021